Strom života

_MG_0542

Ocelové šperky se symbolem stromu života

            Strom života patří mezi nejstarší a nejoblíbenější symboly. Jeho původ sahá až do pradávné minulosti. Elegantní šperky z chirurgické oceli s motivem stromu života určitě potěší každou ženu. V jeho bohaté interpretaci si každá najde to své.

_MG_0818

Propojení pozemského života s vesmírem

Stromy byly v nejrůznějších kulturách a náboženstvích mystickým symbolem a předmětem uctívání. Převládala a stále převládá víra, že strom života propojuje pozemskou a nebeskou říši. V této mystice kořeny stromu symbolizují podsvětí, kmen pozemský svět a koruna představuje nebe, nekonečný vesmír, který ochraňuje bytí. Strom života, často označovaný také jako kosmický strom, tedy tvoří Axis mundi, pomyslnou osu světa.

_MG_0920

Symbol zrození a nesmrtelnosti

Z pojetí Axis mundi vychází také chápání stromu života jako symbolu zrození a nesmrtelnosti. Můžeme v tom spatřovat odkaz na biblické stvoření člověka. Podle Bible Bůh uplácal člověka z hlíny, což symbolicky značí kořeny stromu. V kmeni spočívá náš časově omezený pozemský život, v němž končí cesta fyzického těla. Duše jde ale dál. Pomyslně stoupá do koruny stromu, symbolizující nebe, kde bude žít věčně.

Motiv stromu života bývá často umístěn do kruhu, není tomu jinak ani u většiny našich náušnic, náramků nebo náhrdelníků z chirurgické oceli. Podobně jako strom života i kruh symbolizuje zrození člověka a věčný život jeho duše. Kruh má ale ještě jeden hlubší význam – ochranu. Všechno uvnitř kruhu je pod ochranou vyšší moci. Je to něco, co musí být za každou cenu zachováno a nesmí být nikdy ztraceno, tak jako zrození nového života a věčný život duše.

Symbol propojenosti člověka a přírody

            Toto vnímání stromu života je rozšířeno po celém světě a ve všech náboženstvích. Odkazuje na vzájemnou propojenost všeho živého na zemi a zároveň představuje napojení všehotvorstva na životodárný vesmír. Podle tohoto chápání je člověk spojen s přírodou a přijímá z ní energii. Od toho se také odvíjí láska ke všemu živému. Jak jinak tuto symboliku vyjádřit, než například oboustranným ocelovým přívěskem ve tvaru srdce s vyobrazením stromu života na jedné straně a křížem na druhé straně. Kříž vystupuje v této kombinaci jako symbol ochrany a odkazuje na propojení nebe a země.

_MG_0924

Symbol nevinnosti člověka

            Jeden z nejhlubších významů dalo stromu života křesťanství. Strom života je ztotožněn se stromem poznání v rajské zahradě a symbolizuje tak neposkvrněnost člověka, respektive celého lidstva. Zároveň bývá strom života často ztotožňován s Kristovým křížem. V tomto pojetí představuje onen pomyslný kříž sjednocení nebe a země, duchovna s materiálnem a setkání lidské duše s Bohem. Tuto symboliku najdete například na jednom z našich náhrdelníků z chirurgické oceli. Jen jsou na něm oba symboly znázorněny zvlášť.

_MG_0199

Symbol plodnosti, síly a stability

            Strom života bývá považován také za symbol plodnosti, údajně prý napomáhá i šťastnému průběhu porodu. Můžeme ho označit také za symbol síly a stability. Tak jako je každý strom pevně zakořeněn v zemi, musí mít i každý z nás pevné kořeny ve své rodině. Jen tak ustojíme každou vichřici, která nás v životě potká. Tuto symboliku ještě více umocní motiv stromu života s čirými zirkony, tak jako například na našem prstenu nebo náhrdelníku. Zirkony totiž mají moc podporovat vyrovnanost a harmonizují naše vnitřní „já,“ čímž nastolují duševní rovnováhu - a ta je pro stabilitu v životě více než potřebná.

_MG_8398

           

            Ještě jeden podstatný význam má symbol stromu života. Všem ženám bude připomínat jednu důležitou věc – že i ony samy mohou být oním stromem života.

_MG_8380